Tips om legging

Korntransport

1. Legg barkduk: Pass på at den overlapper med ca. 10 cm. Steiner, redskaper o.l. brukes til å holde duken på plass. Rundt eksisterende planter må du skjære til duken. Hold løse fliker på plass med stein til du får på barken.

2. Få barken på: Bruker du sekker, drar du sekken dit du skal ha den. Begynn innerst i et stort bed og jobb deg mot kanten. Da tråkker du ikke i lagt bark. Åpne sekken i den ene kortenden med saks eller kniv, skjær også litt opp langs sidene. Ta tak i motsatt kortende, og løft sekken litt. Gå bakover mens du rister barken ut. Da har du spredd barken litt allerede. Har du kjøpt bark i større lass, er trillebår og en stor spade gode redskaper.

3. Spre barken: Bruk jernrive, spadegreip eller annet redskap og spre barken over duken.

4. Vær nøye rundt planter: Løft større greiner litt opp, og legg bark under. Det er fint om det er luft helt innerst ved stammen.

5. Rak over helt til slutt for å få et jevnt resultat.

6. Gjødsle. La du ikke ut gjødsel først, kan du gjødsle nå. Flytende organisk gjødsel er jordforbedrende. Vann etterpå.

 

Kilde: bonyttM