Om Kjell N. Nilsen AS

Vi beleave i det vi gjør.

Grunnlegger Knut Nilsen stolt eier av en Shell tankbil.
Transportfirma Kjell N. Nilsen as har aner tilbake til 1946, året nåværende eier så dagens lys. Hans far, avdøde Knut Nilsen, startet dette året som sjåfør i AS Norske Shell i Kvinesdal og ble senere agent for Shell’s anlegg på Feda og bestyrte dette fram til nedleggelsen i 1977.. Dette innbar bl.a. at han skulle holde sjåfører til utkjøring av bensin og olje til kunder i det som nå heter Lister-regionen + Lund og Dalane, mens Shell holdt bilmateriell og utstyr.

Tidlig var det derfor klart at det var denne yrkesretning unge Kjell N. også ville gå. Rimelig stolt må en ha lov å påstå han var, en vårdag i 1964, da han med et daggammelt førerkort kunne sette seg inn bak rattet i en relativ ny Bedford med 6000 ltr. bensin som last. Det ble etter dette mange lass med bensin og olje både med Bedford, Ford Thames, Mercedes og Volvo.

Kvina Varmesenter ASFram til 1975, da vi, Kvina Varmesenter AS et selskap stiftet noen år tidligere med far og sønn Nilsen som aksjonærer, kjøpte vår første tankbil og overtok transporten av bensin og oljer til kunder i distriktet hvor far hadde bygd opp en relativ stor kundekrets, er en hel historie i seg selv, noe ikke minst den store kraftutbygginga på Sira Kvina anleggene bidro med. I de årene ble det transportert utallige laster med diesel fra Feda og innover fjellheimen i Sirdal med Roskreppfjorden som den lengste destinasjonen. Disse leveransene ga oss store, langvarige og strevsomme oppdrag, noe enkelte bilder gir en illustrasjon om. Vi var faktisk involvert i disse leveransene i innpå 20 år.

Harde tak på 70-tallet under Sira-Kvina kraftutbyggingen

Anlegget ved Fedafjorden legges ned

Bilen vi kjøpte dette året var en ny N 10 med en 12 m3 tank, men i 1977 fikk vi merke de første begrepene av rasjonalisering. Denne gang skulle anlegget ved Fedafjorden legges ned og varene skulle transporteres fra Kristiansand og Tananger, et oppdrag vi naturlig nok fikk. Større kapasitet på bil måtte bli resultatet og ny bil og henger ble innkjøpt.
En Scania 141 ble en prektig bil og det går fortsatt historier om denne bilens utrolige krefter. Det var ikke vanlig med så store motorer i biler den gang og slett ikke i tankbiler!
Fra årskiftet 1979 ble denne doningen og medfølgende kontrakt overtatt av dagens eier som et enkeltmannsforetak. Første arbeidsdag som rykende fersk bedriftseier endte med 6 ukers sykemelding etter et fall og med beinbrudd som resultat.
I 1983 ble også Esso en av våre oppdragsgivere og i perioden fram til 1990 kjørte vi med nøytralt bilmateriell og hadde 5 tankbiler i drift på det meste. Fra 1990 kom noen vanskelige år da vi mistet kontrakten vår med Esso og med 3 relativt nye biler ble det en stri tørn. Heldigvis hadde vi fra 1. juni dette året fått kontrakt på slakteavfallstransporten fra Sørlandet til Agro’s destruksjonsanlegg på Jæren, en kontrakt som har utviklet seg positivt tiltross for store endringer innen slakterimønsteret. Norsk Protein as, som det heter i dag, er vår desidert største kunde.

Aksjeselskap blir dannet

En av våre etterhvert velkjente kjøretøy
Høsten 1994 besluttet vi å omdanne firmaet til AS og fra 1.1.95 var Transportfirma Kjell N. Nilsen as en realitet. Dette året fikk vi en ny kontrakt med Agro, denne gang skulle vi forstå utkjøring av våtfor til gris, det såkalte miljøforet i Rogaland.

1995 ble også et annet skille. Da tok vi skrittet på å gå inn i kranmarkedet for alvor. Vi anskaffet oss en Hiab 140 og fikk oppdrag fra lokalmarkedet innen bygg og anlegg. Nå hadde vi plutselig flere ben å stå på, noe vi helt siden tankbilmarkedet raste sammen for oss, hadde hatt som mål.

Shell epoken over

Imidlertid fikk vi klare signaler at Shell søkte større aktører som transportører for seg, så vi innså at vi ble små i dette hegemoniet og vi fant det fornuftig å selge vårt tankmateriell til en mangeårig kollega,en avgjørelse gjort med hjernen men ikke med hjertet all den tid Shell hadde vært et begrep for dagens eier, så fra og med 1. mai 2000 var den epoken over.

Våre ansatte

Vår største ressurs, de ansatte, er vi med rette stolte av for takket være dem er vi rimelig sikker på at vi vil holde stø kurs inn i fremtiden. De står virkelig på både for firma og oppdragsgivere.

Dagens drift vil etter alt å dømme gå videre innen samme familie da dagens nestleder Kai, er 3.dje generasjon som står på terskelen til å overta ansvaret og videreutvikle firmaet. Kai har alle forutsetninger å lykkes etter å ha vært med på både oppgang og nedgangstider. Han har vært med i driften som sjåfør siden han i 1989 hadde tatt sitt fagbrev som industrimekaniker.

Firmaet går nye veier og ekspanderer

Det nye århundre har utviklet seg positivt for oss. For Norsk Protein AS det blitt 2 nye avtaler som omfatter slakteriavfallet fra Drammensområdet og Østfold til anlegget i Fredrikstad samt fra Østfold, Vestfold og Telemark over fjellet til Sandeid i Rogaland. Dette resulterte at vi måtte anskaffe oss to nye vogntog. Disse avtalene med Norsk Protein er vi virkelig stolte av og viser at dyktige og stabile medarbeidere med godt utstyr gir resultater og fornøyde kunder. Dette er også en tilbakelagt epoke. Slakteri-strukturen i Norge har vært gjenstand for endring over flere år, noe som også påvirker destruksjonssiden. Både Fredrikstad og Sandeid-anleggene ble nedlagt og et nytt moderne fabrikkanlegg ble bygd på Hamar. Og følgelig er det til dette anlegget våre ruter går med daglig avgang fra Jæren. Vi fikk en grei avtale med VKR-Gruppen og var engasjert med 2 kranbiler i hele utbyggingsperioden av nye E39 over Kvinesheia. Flotte og gode oppdrag med mange nye bekjentskaper innen anleggsmiljøet. Dette gjorde også til at vi ble forespurt om å bli med på anleggsperioden på Elkem Solar i Kristiansand hvor vi var engasjert i hele byggetiden hvor Veidekke var hovedentreprenør.

I arbeid for VKR-gruppen vinteren 2006