Landbruk

Slakeriavfall

Vi har 20 års erfaring med transport av slakteriavfall, som også er vår hovedgren og følgelig er en av våre spesialiteter.
Vi henter avfall fra alle slakteri og kjøttprodusenter i Agder og transporterer dette til destruksjonsanlegg i Rogaland og Hedmark. Vi har 2 ukentlige rundturer fra Sørlandet til disse stedene. I tillegg håndterer vi avfall fra hønserier og pelsdyroppdrettere.
Dessuten har våre biler daglig avgang fra Norsk Proteins anlegg på Nærbø til deres store og moderne destruksjonsanlegg på Hamar. Avfallet herfra fraktes i store og lukkede krokkasser, og som etter endt levering blir rengjorte og desinfiserte etter strenge prosedyrer slik at disse fremstår kjemisk rene og luktfrie og egner seg godt for returlaster av tilsats av ulike slag, løs Leca og bark.
Med muligheter for daglige returlaster fra Østlandet til Jæren og Stavangerområdet må dette være et interessant tilbud til entreprenørbransjen og betongindustrien i området.
Med miljø som en viktig faktor og som vi er opptatt av, må dette være et unikt alternativ for å unngå mest mulig tomkjøring og som vil spare miljøet for unødig utslipp.

Slakteri- og korntransport

Korntransport

Vi har lukkede krok kasser på 35 m3 til transport korn. Vi setter fra oss kassene på anvist plass slik at bonden fyller denne etter avtale, blir så hentet og fraktet til hvilken som helst mølle, - effektivt og uten venting.